Nauka i tehnika

17.9.2014. | 149 prikaza 13:31
Dr Ana Jeromela Marjanović o setvi uljane repice 2014. godine
Interesovanje poljoprivrednih proizvođača za setvu uljane repice je ove godine veće nego prethodne, što je i razmljivo sa obzirom da su ovogodišnji uslovi za setvu uljane repice idealni. Ovakvi vremenski uslovi i za pripremu za setvu i za samu setvu nisu postojali godinama unazad. Optimalno vreme setve je od 25. avgusta do 20. septembra. Uljana repica je “kultura dobrih mehanizatora“, što znači da treba voditi računa da sve mašine koje ulaze u postupak proizvodnje uljane repice budu dobro pripremljene. Agronomski rečeno, treba pripremiti tvrdu posteljicu i mek pokrivač, da bi se postigla sitna, mrvičasta struktura zemljišta - budući da je dubina setve oko 2 cm. Seme je izuzetno sitno, masa 1000 semena je 3 - 4,5 g. Uljanu repicu treba posejati tako da ona ima dobar kontakt sa podlogom, ali i da može brzo da niče.

Komentari

Reklama

Preporučujemo