Da li ste primetili vrhunsku nepismenost gradskih vlasti?!