Pravi primer kada bahatost izazove još veću bahatost