Nevena Todorović, ispred Inicijative mladih za ljudska prava u Memorijalnom centru u Potočarima