Sonja Petrović na predstavljanju novih dresova reprezentacije