Grobari posvetili koreografiju Zvezdinoj tituli iz 1946. godine