Srbi sa kosova okupljaju se na platu ispred SIV-a (Espreso)