Jovana Leposavić je pobedila rak, a sada je izvukla časni krst u Zemunu