Tata, danas ne ideš na posao! Duša mala radi sve kako bi ćalac ostao kod kuće!