Ovaj dečak je postideo svet: Zadirkivali su ga jer nema moderne patike, a on im je očitao lekciju